Warsztaty senioralne w Jankowicach (Gmina Tarnowo Podgórne)

Warsztaty senioralne w Jankowicach (Gmina Tarnowo Podgórne)

Data publikacji: 2019-07-06

Drugą miejscowością w aglomeracji poznańskiej, do której zawitały warsztaty senioralne realizowane w ramach projektu pt. „Czas na seniora w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” były Jankowice w Gminie Tarnowo Podgórne.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

  • Warsztaty odbyły się w dniach 24 - 25 czerwca 2019.
  • Wydarzenie miało miejsce w Pałacu Jankowice, przy ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice.
  • Liczba uczestników 60+: 20 osób.
  • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Na wstępie warto wspomnieć o niezmiernie ciekawej lokalizacji wydarzenia. Pałac w Jankowicach powstał po 1903 roku jako pałac klasycystyczny (pierwotnie w stylu pałacu-willi) reprezentujący nurt klasycyzmu romantycznego. Budynek przez wiele lat niszczał, jednak odzyskał swój dawny blask dzięki staraniom Gminy Tarnowo Podgórne. W latach 2015-2017 Gmina odnowiła i odrestaurowała obiekt przy współfinansowaniu w kwocie ponad 6 mln zł ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Więcej o projekcie można znaleźć tutaj. Realizacja tego projektu zaktywizowała społeczność lokalną i umożliwiła rozwijanie na terenie pałacu wielu inicjatyw społecznych, edukacyjnych i artystycznych. W obiekcie funkcjonuje Samorządowa Szkoła Muzyczna oraz Tarnowskie Centrum Senioralne wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W pałacu odbywają się zajęcia i warsztaty senioralne m.in. w ramach projektu „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” (dofinansowanego ze środków WRPO 2014+).

Pałac sąsiaduje z wyjątkowym terenem zielonym. Tutejszy park ma 18,5 hektara, na których rosną liczne okazy starodrzewu, wśród których jest wiele pomników przyrody. W centrum parku znajduje się staw z czterema wyspami. Przestrzenie parkowe zachęcają do organizowania imprez plenerowych, pikników, zlotów czy rajdów. Park zaprasza zarówno osoby aktywne, jak i osoby szukające spokoju na parkowych ławkach i stanowiskach piknikowych.

Powróćmy jednak do naszych warsztatów. Pierwszy dzień rozpoczął się od podróży wgłąb siebie. Uczestnicy zastanawiali się więc nad swoim potencjałem oraz identyfikowali najważniejsze dla siebie życiowe wartości a następnie opowiadali o nich swoim kolegom i koleżankom podczas zaimprowizowanych wywiadów w dwójkach. To ćwiczenie pozwoliło seniorom uczestniczącym w warsztatach lepiej się poznać przed kolejnymi wyzwaniami szkoleniowymi. Możliwość opowiedzenia na forum o swoim rozmówcy okazała się ciekawym doświadczeniem oraz sposobnością do kilku ciepłych słów o wartościach i planach seniorów. Kolejny moduł był okazją do doskonalenia umiejętności autoprezentacji i klarownego przekazywania swoich poglądów i oczekiwań. Krótki warsztat multimedialny oraz nagrane wywiady z paniami Danusią, Beatą i Adrianą pomogły w sprecyzowaniu problemów życia codziennego seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne. Poprzez zabawę w telewizję warsztat przeprowadzony w miłej i nieoceniającej atmosferze stał się okazją do praktycznego podsumowania zasad efektywnej komunikacji, niezbędnych w realizacji wszelkich inicjatyw społecznych i obywatelskich.

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Wzięli także udział w komponencie edukacyjno-aktywizującym w zakresie partycypacji obywatelskiej. Podczas zajęć z udziałem seniorów przeprowadzono debatę oksfordzką w postaci symulacji sesji Rady Miasta. Stworzona została możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów. Postawiona na wstępie kontrowersyjna teza wzbudziła ożywioną dyskusję. Teza brzmiała: „Projekty międzypokoleniowe nie mają szans efektywnej realizacji w naszej gminie ze względu na obiektywne bariery i różnice między osobami młodymi oraz seniorami”. W głosowaniu zrorganizowanym na koniec debaty okazało się, że uczestnicy ocenili jako bardziej przekonywujące argumenty przeciwników projektów międzypokoleniowych.

W trakcie warsztatów seniorzy zapoznali się także z dostępnością usług dla seniorów - w Gminie Tarnowo Podgórne funkcjonuje m.in. złota rączka, koperta dla seniorów, teleopieka (dla 30 osób mieszkających samotnie).

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Tarnowo Podgórne.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Tarnowo Podgórne. Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

  • największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorzy dostrzegają w dziedzinie ochrony zdrowia (93%), w zakresie opieki społecznej (np. wsparcie dla seniorów i osób chorych, asystenci) (64%) oraz integracji międzypokoleniowej (np. inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń między seniorami i młodszymi grupami wiekowymi) (57%);
  • największe zainteresowanie seniorzy deklarowali w zakresie aktywności dotyczących wycieczek krajoznawczych (79%), zajęć kulturalnych (np. projekcje filmowe, spektakle, koncerty) (64%) oraz zajęć ruchowych (np. basen, nordic walking, taniec, aerobik) (57%);
  • w ramach profilaktyki zdrowotnej ankietowani chcieliby w przyszłości skorzystać głównie z zajęć z dietetykiem oraz z warsztatów zdrowego żywienia (79%), edukacji zdrowotnej w zakresie ważnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia (71%) oraz badań profilaktycznych np. z badań dermatologicznych znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka (71%);
  • podejmowanie aktywności seniorom najbardziej utrudnia wcale nie brak środków finansowych (21%), a brak chęci do podejmowania aktywności (36%), stan zdrowia (36%) i brak czasu (29%);
  • ankietowani zadeklarowali największe osobiste zainteresowanie skorzystaniem z następujących potencjalnych bezpłatnych usług dla seniorów: „taksówka dla seniora” (71%), „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” (71%), "fryzjer dla seniorów" (64%), "złota rączka" (57%), "mycie okien dla seniorów" (57%).
  • uczestniczący w warsztatach seniorzy w 93% zadeklarowali, że czują, że mają wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu czy gminy.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty przebiegały w przyjaznej atmosferze a wysoko wykwalifikowany zespół Pałacu Jankowice i Tarnowskiego Centrum Senioralnego stanowił dla uczestników i trenerów niezawodne wsparcie merytoryczne i organizacyjne. W sposób szczególny podziękowania należą się Ewie Jańczak, która również uczestniczyła w naszych warsztatach.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]