Warsztaty senioralne w Swarzędzu

Warsztaty senioralne w Swarzędzu

Data publikacji: 2019-07-06

Swarzędz to kolejny przystanek na tegorocznej drodze aktywizacyjnych warsztatów senioralnych w Metropolii Poznań. Wydarzenie miało miejsce w dniach 1-2 lipca br. w Dziennym Domy Pomocy przy ul. Sienkiewicza.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

 • Warsztaty odbyły się w dniach 1 – 2 lipca 2019.
 • Wydarzenie miało miejsce w Dziennym Domu Pomocy w Swarzędzu, ul. Sienkiewicza 21, 62-020 Swarzędz.
 • Liczba uczestników 60+: 22 osoby.
 • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Początek warsztatów to moduł „Mój potencjał na PLUS”. Podczas tej części warsztatów uczestnicy wskazywali jak rozumieją pojęcie samooceny i poczucia własnej wartości, wskazywali jakie wartości liczą się dla nich najbardziej oraz zastanawiali się nad własnymi zaletami, a także cechami nad którymi mogliby pracować w przyszłości. Dzięki ćwiczeniu w dwuosobowych grupach uczestnicy poznali się lepiej w kameralnych rozmowach a następnie przełamali pierwsze lody przedstawiając publice wartości i najważniejsze cechy swoich rozmówców.

Następny moduł dotyczył warsztatów multimedialnych w formie zabawy z wykorzystaniem kamery cyfrowej. Celem modułu była identyfikacja podstawowych potrzeb seniorów w Swarzędzu, a przy okazji budowanie kompetencji osób starszych w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. Warsztat zakończył się przeprowadzeniem dwóch wywiadów przez dziennikarza-trenera z seniorami-ochotnikami w formie improwizowanego programu telewizyjnego pt. „Czas na seniora”. Pani Maria i Pan Darek świetnie odnaleźli się w tej konwencji. Okazało się, że wystąpienia publiczne to dla nich żadna nowość. Na koniec uczestnicy wraz z trenerami podsumowali ten moduł dyskutując o sposobach na zwiększenie efektywności komunikacji interpersonalnej np. poprzez stosowanie odpowiednich technik autoprezentacji, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, „mowę ciała” czy okazywanie zrozumienia odbiorcy.

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Wzięli także udział w komponencie edukacyjno-aktywizującym w zakresie partycypacji obywatelskiej. Podczas zajęć z udziałem seniorów przeprowadzono debatę oksfordzką w postaci symulacji sesji Rady Miasta. Stworzona została możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów. Postawiona na wstępie kontrowersyjna teza wzbudziła ożywioną dyskusję. Teza brzmiała: „Projekty międzypokoleniowe nie mają szans efektywnej realizacji w naszej gminie ze względu na obiektywne bariery i różnice między osobami młodymi oraz seniorami”.

Seniorzy zapoznali się z dostępnością usług dla seniorów w Gminie Swarzędz. Przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przedstawiła także nową ofertę wsparcia dla seniorów w związku z uruchomionym projektem pt. „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”. Projekt wdrażany jest przy współfinansowaniu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Projekt potrwa do sierpnia 2021 roku.

Głównym celem projektu jest wzrost na terenie Gminy Swarzędz o 170 liczby osób korzystających z usług społecznych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest:

 • większenie ilości świadczonych specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, w tym również usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych oraz usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,
 • wsparcie niezależnego życia niesamodzielnych osób starszych poprzez wdrożenie usług teleopieki,
 • zwiększenie świadczonych usług opiekuńczych w formie miejsc stacjonarnej opieki dziennej realizowanej przez Dzienny Dom Pomocy dla niesamodzielnych osób starszych,
 • zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – wspomagającego,
 • zwiększenie wiedzy i świadomości opiekunów faktycznych w ramach indywidualnej superwizji (z psychologiem).

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Swarzędz.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Swarzędz. Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

 • największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorzy dostrzegają w dziedzinie ochrony zdrowia (93%), rekreacja i aktywność ruchowa (np. infrastruktura rekreacyjna, basen) (64%), ochrona zdrowia – profilaktyka i edukacja zdrowotna (np. programy badań przesiewowych, szczepień ochronnych) (57%) oraz propagowanie zdrowego trybu życia (57%);
 • największe zainteresowanie seniorzy deklarowali w zakresie aktywności dotyczących wycieczek krajoznawczych (86%), zajęć komputerowych (w tym usługi przez internet np. płacenie rachunków przelewem internetowym) (64%), zajęć językowych (np. nauka języka angielskiego) (64%) oraz zajęć kulturalnych (np. projekcje filmowe, spektakle, koncerty) (57%);
 • w ramach profilaktyki zdrowotnej ankietowani chcieliby w przyszłości skorzystać głównie z edukacji zdrowotnej w zakresie ważnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia (57%), z badań profilaktycznych np. z badań dermatologicznych znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka (57%) oraz z zajęć z dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia (50%);
 • podejmowanie aktywności seniorom najbardziej utrudnia głównie brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w gminie/mieście (79%) oraz brak środków finansowych (43%);
 • ankietowani zadeklarowali największe osobiste zainteresowanie skorzystaniem z następujących potencjalnych bezpłatnych usług dla seniorów: "teleopieka dla seniorów" (71%), "pielęgnacja stóp dla seniorów" (71%), "mycie okien dla seniorów" (64%), „taksówka dla seniora” (57%), „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” (57%);
 • uczestniczący w warsztatach seniorzy w 72% zadeklarowali, że czują, że mają wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu czy gminy.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty nie mogłyby się odbyć gdyby nie wsparcie urzędników samorządowych i pracowników Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]