Warsztaty senioralne w Czerwonaku

Warsztaty senioralne w Czerwonaku

Data publikacji: 2019-07-10

W Czerwonaku warsztaty dla seniorów odbyły się w Urzędzie Gminy w dniach 4-5 lipca br. Dwa dni intensywnej pracy warsztatowej zaowocowały ciekawymi wnioskami. O czym marzą tutejsze seniorki? O bezpłatnym lub tańszym SPA!

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

  • Warsztaty odbyły się w dniach 4 – 5 lipca 2019.
  • Wydarzenie miało miejsce w Urzędzie Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.
  • Liczba uczestników 60+: 9 osób.
  • Liczba pozostałych uczestników: 2 osoby.

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać, porozmawiać o swoich wartościach oraz zastanowić się nad własnymi zaletami i wadami podczas modułu „Mój potencjał na PLUS”. Pracując w grupach stworzyli także swoją mapę marzeń ujmując w formie graficznej swoje oczekiwania wobec przyszłych wyzwań. Seniorzy podjęli się dokończenia zdania „Chcielibyśmy, aby seniorzy w Czerwonaku…” w formie plakatów z grafikami i fotografiami pochodzącymi z czasopism i gazet.

Podczas kolejnego modułu uczestnicy odbyli interaktywny warsztat z wykorzystaniem kamery cyfrowej budujący kompetencje w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. W ramach zaimprowizowanego wywiadu telewizyjnego z Panią Heleną, można było dowiedzieć się o nietypowych potrzebach seniorek z gminy Czerwonak. Otóż marzą one o bezpłatnym lub tańszym SPA. Bo dbać o siebie można w każdym wieku! Okazało się, że wystąpienia publiczne to dla Pani Heleny nie pierwszyzna. Po odtworzeniu wywiadu uczestnicy wraz z trenerami omówili skuteczne metody komunikowania się i autoprezentacji. To szczególnie istotne umiejętności dla seniorów aktywnych obywatelsko i społecznie, kontaktujących się przedstawicielami samorządów czy zabiegających o poparcie swoich przedsięwzięć.

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Wzięli także udział w komponencie edukacyjno-aktywizującym w zakresie partycypacji obywatelskiej. Podczas zajęć z udziałem seniorów przeprowadzono debatę oksfordzką w postaci symulacji sesji Rady Gminy. Stworzona została możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów. Postawiona na wstępie kontrowersyjna teza wzbudziła ożywioną dyskusję. Teza brzmiała: „Warto realizować projekty międzypokoleniowe w naszej gminie pomimo występujących różnic między osobami młodymi oraz seniorami”.

Seniorzy zapoznali się z dostępnością usług dla seniorów w Gminie Czerwonak. Dwie przedstawicielki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku przedstawiły ofertę wsparcia dla seniorów.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Czerwonak. Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

  • największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorzy dostrzegają w dziedzinie ochrony zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji) (88%), rekreacja i aktywność ruchowa (np. infrastruktura rekreacyjna, basen) (75%), oraz mechanizmy wpływu na władzę samorządową i uczestnictwo seniorów w życiu publicznym i politycznym (w tym w organach samorządowych) (63%);
  • największe zainteresowanie seniorzy deklarowali w zakresie aktywności dotyczących wycieczek krajoznawczych (100%), zajęć ruchowych (np. basen, nordic walking, taniec, aerobik) (88%), warsztatów obywatelskich (budżet obywatelski, wolontariat i działalność stowarzyszeń, wybory i aktywność samorządowa itp.) (63%), warsztatów pielęgnacyjnych z opieki nad osobami obłożnie chorymi (63%), zajęć komputerowych (w tym usługi przez internet np. płacenie rachunków przelewem internetowym) (63%), warsztatów artystycznych (np. rękodzielnicze, filmowe, malarskie) (63%) oraz zajęć językowych (np. nauka języka angielskiego) (63%);
  • w ramach profilaktyki zdrowotnej ankietowani chcieliby w przyszłości skorzystać głównie z edukacji zdrowotnej w zakresie ważnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia (88%), z badań profilaktycznych np. z badań dermatologicznych znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka (75%) oraz z zajęć z dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia (75%);
  • podejmowanie aktywności seniorom najbardziej utrudnia: brak środków finansowych (75%), brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej (38%) i brak czasu (38%);
  • ankietowani zadeklarowali największe osobiste zainteresowanie skorzystaniem z następujących potencjalnych bezpłatnych usług dla seniorów: „pudełko/koperta życia” (88%), „fryzjer dla seniorów” (88%), "teleopieka dla seniorów" (88%), "pielęgnacja stóp dla seniorów" (75%), „taksówka dla seniora” (75%), „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” (75%);
  • uczestniczący w warsztatach seniorzy w 50% zadeklarowali, że czują, że mają wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu czy gminy.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu pracowników Urzędu Gminy w Czerwonaku.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]