Warsztaty senioralne w Dopiewie

Warsztaty senioralne w Dopiewie

Data publikacji: 2019-07-12

Kolejną miejscowością w Metropolii Poznań, w której odbyły się aktywizacyjne warsztaty senioralne realizowane w ramach projektu pt. „Czas na seniora” było Dopiewo.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

 • Warsztaty odbyły się w dniach 8 – 9 lipca 2019.
 • Wydarzenie miało miejsce w GOSiR przy ul. Polnej 1, 62-070 Dopiewo .
 • Liczba uczestników 60+: 14 osób.
 • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Warsztaty odbyły się w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Początek warsztatów to krótkie spojrzenie w siebie, gdyż zaczęliśmy od modułu „Mój potencjał na PLUS”. Uczestnicy zastanawiali się więc nad swoim potencjałem oraz identyfikowali najważniejsze dla siebie życiowe wartości a następnie opowiadali o nich swoim kolegom i koleżankom podczas zaimprowizowanych wywiadów w parach. To ćwiczenie pozwoliło seniorom uczestniczącym w warsztatach lepiej się poznać przed kolejnymi wyzwaniami szkoleniowymi. Następnie bowiem zadaniem każdego seniora było opowiedzieć własnymi słowami o swoim rozmówcy wskazując jakie wartości są dla tej osoby najważniejsze i jakie ma marzenia i plany na najbliższy czas. Następnie seniorzy podjęli się nieco wymagającego zadania z zakresu ćwiczenia autoprezentacji i śrubowania kompetencji interpersonalnych. W grupach zastanawiali się nad najważniejszymi problemami lub wyzwaniami dla seniorów w Gminie Dopiewo a następnie przedstawicielki każdej z grup, czyli Pani Hanna i Pani Longina, usiadły na „gorących krzesłach”, czyli uczestniczyły w zaimprowizowanym wywiadzie telewizyjnym. Dziennikarzem był jeden z trenerów a program dotyczył spraw dla tutejszych seniorów najważniejszych. Następnie odtworzony materiał filmowy stał się wstępem do dyskusji o skutecznych metodach komunikowania swoich poglądów i o technikach perswazyjnych, jakie możemy zastosować próbując przekonać innych do naszych pomysłów czy idei. Warsztat był prowadzony w luźnej i pozytywnej atmosferze. Wszystko po to by Ci spośród uczestników, którzy wykazali się odwagą i zgodzili się wystąpić w „warsztatowej” telewizji, nie czuli się skrępowani czy oceniani. W końcu poprzez zabawę najlepiej uczymy się nowych rzeczy i szlifujemy posiadane umiejętności.

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Wzięli także udział w komponencie edukacyjno-aktywizującym w zakresie partycypacji obywatelskiej. Podczas zajęć z udziałem seniorów przeprowadzono debatę oksfordzką w postaci symulacji sesji Rady Miasta. Stworzona została możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów. Postawiona na wstępie kontrowersyjna teza wzbudziła ożywioną dyskusję. Teza brzmiała: „Warto realizować projekty międzypokoleniowe w naszej gminie pomimo występujących różnic między osobami młodymi oraz seniorami”.

Seniorzy zapoznali się z dostępnością usług dla seniorów w Gminie Dopiewo. Przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie przedstawiła ofertę wsparcia dla seniorów.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Dopiewo. Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

 • największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorzy dostrzegają w dziedzinie ochrony zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji) (92%), rekreacji i aktywności ruchowej (np. infrastruktura rekreacyjna, basen) (69%), opieki społecznej (np. wsparcie dla seniorów i osób chorych, asystenci) (69%) oraz możliwości rozwijania hobby i zainteresowań tematycznych (62%);
 • co więcej aż 54% ankietowanych wpisało, że brak jest dziennego domu seniora, gdzie osoby starsze mogłyby ciekawie spędzać czas;
 • największe zainteresowanie uczestnictwem seniorzy deklarowali w zakresie aktywności dotyczących wycieczek krajoznawczych (62%), zajęć ruchowych (np. basen, nordic walking, taniec, aerobik) (69%), warsztatów pielęgnacyjnych z opieki nad osobami obłożnie chorymi (46%), warsztatów artystycznych (np. rękodzielnicze, filmowe, malarskie) (46%);
 • w ramach profilaktyki zdrowotnej ankietowani chcieliby w przyszłości skorzystać głównie z zajęć z dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia (85%), z edukacji zdrowotnej w zakresie ważnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia (69%), z badań profilaktycznych np. z badań dermatologicznych znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka (54%) oraz ze szczepień ochronnych (np. przeciwko grypie) (54%);
 • podejmowanie aktywności seniorom najbardziej utrudnia: brak środków finansowych (77%), brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w gminie/mieście (46%) oraz brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej (31%);
 • ankietowani zadeklarowali największe osobiste zainteresowanie skorzystaniem z następujących potencjalnych bezpłatnych usług dla seniorów: „złota rączka” (77%), "teleopieka dla seniorów" (69%), „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” (69%), „fryzjer dla seniorów” (62%), "pielęgnacja stóp dla seniorów" (62%), „mycie okien dla seniorów” (54%), „pudełko/koperta życia” (46%);
 • Niestety uczestniczący w warsztatach seniorzy aż w 62% zadeklarowali, że nie mają wpływu na codzienność i rozwój swojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu czy gminy.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu pracowników Urzędu Gminy, OPS i GOSiR w Dopiewie.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]