Warsztaty senioralne w Komornikach

Warsztaty senioralne w Komornikach

Data publikacji: 2019-07-18

Nasz letni warsztatowy ekspres w dniach 15-16 lipca br. stanął na stacji Komorniki. Był czas na ożywione dyskusje i retoryczne emocje, ale także spokojne argumentowanie na temat potrzeb seniorów. A Ci w najbliższym czasie mają w planie doprowadzenie do uruchomienia komornickiej karty seniora oraz do wprowadzenia usługi „pudełka/koperty życia”.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

  • Warsztaty odbyły się w dniach 15 – 16 lipca 2019.
  • Wydarzenie miało miejsce w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki.
  • Liczba uczestników 60+: 23 osoby.
  • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Poczucie własnej wartości i wiążąca się z nim samoocena człowieka są kluczowymi aspektami naszej osobowości, wpływającymi nie tylko na satysfakcję z życia czy poziom zawodowego spełnienia, ale także wspomagającymi lub utrudniającymi nasze zaangażowanie społeczne czy obywatelskie. Dlatego też obywatelskie warsztaty aktywizacyjne dla seniorów każdy z uczestników rozpoczął od spojrzenia w siebie. Podczas modułu „Mój potencjał na PLUS” można było zmierzyć się ze swoimi zaletami i wadami, zastanowić nad wartościami i poznać podejście do życia innych współuczestników warsztatów.

Podczas kolejnego modułu uczestnicy odbyli interaktywny warsztat z wykorzystaniem kamery cyfrowej budujący kompetencje w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. W ramach zaimprowizowanego wywiadu telewizyjnego z Panią Urszulą i z Panią Franciszką, można było dowiedzieć się o najważniejszych potrzebach seniorów z gminy Komorniki. Najpilniejszymi planami tutejszych seniorów jest doprowadzenie do uruchomienia komornickiej karty seniora oraz wprowadzenie usługi „pudełka/koperty życia”, a także wzmocnienie oferty klubów seniora i szersze dofinansowanie ich działalności. Ten ostatni aspekt potrzeb seniorów trafnie podsumowała pani Urszula wskazując, że – Dla mnie senior to aktywny senior, ażeby senior był aktywny to musi się rozwijać, ażeby się rozwijał to trzeba go edukować. A wiadomo, że jeżeli edukować to potrzebne są pieniądze. Nie ma więc skutecznej polityki senioralnej bez konkretnych środków finansowych kierowanych dla aktywizacji osób 60+.

Okazało się, że wystąpienia publiczne to dla obu pań nic nowego i obie czują się przed kamerą jak ryba w wodzie. Po odtworzeniu wywiadu uczestnicy wraz z trenerami omówili skuteczne metody komunikowania się i autoprezentacji. To szczególnie istotne umiejętności dla seniorów aktywnych obywatelsko i społecznie, kontaktujących się przedstawicielami samorządów czy zabiegających o poparcie swoich przedsięwzięć.

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Wzięli także udział w komponencie edukacyjno-aktywizującym w zakresie partycypacji obywatelskiej. Podczas zajęć z udziałem seniorów przeprowadzono debatę oksfordzką w postaci symulacji sesji Rady Gminy. Stworzona została możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów. Postawiona na wstępie kontrowersyjna teza wzbudziła ożywioną dyskusję. Teza brzmiała: „Warto realizować projekty międzypokoleniowe w naszej gminie pomimo występujących różnic między osobami młodymi oraz seniorami”. W debacie będącej rodzajem warsztatowej zabawy wzięły udział Pani Maria i Pani Krystyna reprezentujące domniemane stronnictwa w radzie gminy „60+ RAZEM” i „Wspólnie dla seniorów”. Dyskusja wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników a nawet była powodem retorycznych emocji. Debata okazała się ciekawym sposobem nauki budowania argumentacji merytorycznej i artykułowania swoich poglądów na forum publicznym. Na kanwie ćwiczenia uczestnicy wraz z trenerami omówili techniki autoprezentacji i efektywnej komunikacji oparte na perswazji a nie manipulacji.

Seniorzy zapoznali się z dostępnością usług dla seniorów w Metropolii Poznań i w Gminie Komorniki.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Komorniki. Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

  • największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorzy dostrzegają w dziedzinie ochrony zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji) (86%), opieki społecznej (np. wsparcie dla seniorów i osób chorych, asystenci) (62%), integracji międzypokoleniowej (np. inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń między seniorami i młodszymi grupami wiekowymi) (43%), rekreacji i aktywności ruchowej (np. infrastruktura rekreacyjna, basen) (38%) oraz mechanizmów wpływu na władzę samorządową i uczestnictwo seniorów w życiu publicznym i politycznym (w tym w organach samorządowych) (38%);
  • największe zainteresowanie seniorzy deklarowali w zakresie aktywności dotyczących wycieczek krajoznawczych (67%), zajęć ruchowych (np. basen, nordic walking, taniec, aerobik) (62%), zajęć komputerowych (w tym usługi przez internet np. płacenie rachunków przelewem internetowym) (48%), zajęć językowych (np. nauka języka angielskiego) (38%) oraz warsztatów prawno-ekonomicznych (w tym prawa konsumenckie) (38%);
  • w ramach profilaktyki zdrowotnej ankietowani chcieliby w przyszłości skorzystać głównie z edukacji zdrowotnej w zakresie ważnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia (76%), z badań profilaktycznych np. z badań dermatologicznych znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka (62%) oraz z zajęć z dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia (33%) i ze szczepień ochronnych np. przeciwko grypie (33%);
  • podejmowanie aktywności seniorom najbardziej utrudnia: brak środków finansowych (52%) oraz brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej (57%);
  • ankietowani zadeklarowali największe osobiste zainteresowanie skorzystaniem z następujących potencjalnych bezpłatnych usług dla seniorów: „pudełko/koperta życia” (90%), "pielęgnacja stóp dla seniorów" (52%), „taksówka dla seniora” (38%), „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” (38%) „złota rączka” (38%);
  • uczestniczący w warsztatach seniorzy w 67% zadeklarowali, że czują, że mają wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu czy gminy.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu pracowników Urzędu Gminy w Komornikach.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]