Warsztaty senioralne w Szamotułach

Warsztaty senioralne w Szamotułach

Data publikacji: 2019-08-06

Kolejną miejscowością w Metropolii Poznań, w której odbyły się aktywizacyjne warsztaty senioralne realizowane w ramach projektu pt. „Czas na seniora” były Szamotuły.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

  • Warsztaty odbyły się w dniach 29 – 30 lipca 2019.
  • Wydarzenie miało miejsce w Centrum Integracji i Rehabilitacji, ul. Franciszkańska 5, 64-500 Szamotuły.
  • Liczba uczestników 60+: 24 osoby.
  • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Warsztaty odbyły się w gościnnych progach Centrum Integracji i Rehabilitacji w Szamotułach. Początek warsztatów to krótkie spojrzenie w siebie, gdyż zaczęliśmy od modułu „Mój potencjał na PLUS”. Uczestnicy zastanawiali się więc nad swoim potencjałem oraz identyfikowali najważniejsze dla siebie życiowe wartości a następnie opowiadali o nich swoim kolegom i koleżankom podczas zaimprowizowanych wywiadów w parach. To ćwiczenie pozwoliło seniorom uczestniczącym w warsztatach lepiej się poznać przed kolejnymi wyzwaniami szkoleniowymi. Następnie bowiem zadaniem każdego seniora było opowiedzieć własnymi słowami o swoim rozmówcy wskazując jakie wartości są dla tej osoby najważniejsze i jakie ma marzenia i plany na najbliższy czas. Następnie seniorzy podjęli się nieco wymagającego zadania z zakresu ćwiczenia autoprezentacji i śrubowania kompetencji interpersonalnych. W grupach zastanawiali się nad najważniejszymi problemami lub wyzwaniami dla seniorów w Gminie Szamotuły a następnie przedstawicielki każdej z grup, czyli Pani Aleksandra i Pani Maria, usiadły na „gorących krzesłach”, czyli uczestniczyły w zaimprowizowanym wywiadzie telewizyjnym. Dziennikarzem był jeden z trenerów a program dotyczył spraw dla tutejszych seniorów najważniejszych.

Najważniejsze okazały się kwestie związane ze stworzeniem przestrzeni dla seniorów, gdzie mogliby spędzać ciekawie czas i uczestniczyć w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Podczas wywiadów poruszono także problem dotyczący nieoptymalnej jakości zieleni umożliwiającej prowadzenia aktywności fizycznej przez osoby 60+ zarówno w centrum, jak i na peryferiach Szamotuł.

Następnie odtworzony materiał filmowy stał się wstępem do dyskusji o skutecznych metodach komunikowania swoich poglądów i o technikach perswazyjnych, jakie możemy zastosować próbując przekonać innych do naszych pomysłów czy idei. Warsztat był prowadzony w luźnej i pozytywnej atmosferze. Wszystko po to by Ci spośród uczestników, którzy wykazali się odwagą i zgodzili się wystąpić w „warsztatowej” telewizji, nie czuli się skrępowani czy oceniani. W końcu poprzez zabawę najlepiej uczymy się nowych rzeczy i szlifujemy posiadane umiejętności.

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Wzięli także udział w komponencie edukacyjno-aktywizującym w zakresie partycypacji obywatelskiej. Podczas zajęć z udziałem seniorów przeprowadzono debatę oksfordzką w postaci symulacji sesji Rady Miasta. Stworzona została możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów. Postawiona na wstępie kontrowersyjna teza wzbudziła ożywioną dyskusję. Teza brzmiała: „Warto realizować projekty międzypokoleniowe w naszej gminie pomimo występujących różnic między osobami młodymi oraz seniorami”.

Seniorzy zapoznali się z dostępnością usług dla seniorów w Gminie Szamotuły. Przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach – pani Dyrektor Maria Przybylska – przedstawiła ofertę wsparcia dla seniorów.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Szamotuły. Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

  • największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorzy dostrzegają w dziedzinie: ochrony zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji) (86%), integracji międzypokoleniowej (np. inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń między seniorami i młodszymi grupami wiekowymi) (86%), mechanizmów wpływu na władzę samorządową i uczestnictwa seniorów w życiu publicznym i politycznym (w tym w organach samorządowych) (86%), wydarzeń kulturalnych i turystyki krajoznawczej (64%), opieki społecznej (np. wsparcie dla seniorów i osób chorych, asystenci) (34%);
  • największe zainteresowanie uczestnictwem seniorzy deklarowali w zakresie aktywności dotyczących wycieczek krajoznawczych (79%), warsztatów obywatelskich (budżet obywatelski, wolontariat i działalność stowarzyszeń, wybory i aktywność samorządowa itp.) (57%), zajęć ruchowych (np. basen, nordic walking, taniec, aerobik) (57%), zajęć komputerowych (w tym usługi przez internet np. płacenie rachunków przelewem internetowym) (57%), warsztatów psychologicznych i warsztatów ze skutecznej komunikacji oraz rozwiązywania problemów w rodzinie (43%);
  • w ramach profilaktyki zdrowotnej ankietowani chcieliby w przyszłości skorzystać głównie z zajęć z dietetykiem oraz warsztatu zdrowego żywienia (79%), z badań profilaktycznych np. z badań dermatologicznych znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka (79%), z edukacji zdrowotnej w zakresie ważnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia (57%), oraz ze szczepień ochronnych (np. przeciwko grypie) (50%);
  • podejmowanie aktywności seniorom najbardziej utrudnia wcale nie brak środków finansowych (43%), ale brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w gminie/mieście (71%);
  • ankietowani zadeklarowali największe osobiste zainteresowanie skorzystaniem z następujących potencjalnych bezpłatnych usług dla seniorów: „złota rączka” (100%), "teleopieka dla seniorów" (79%), „mycie okien dla seniorów” (79%), "pielęgnacja stóp dla seniorów" (71%), „fryzjer dla seniorów” (64%), „opieka wytchnieniowa dla opiekunów seniorów” (50%), „pudełko/koperta życia” (43%);
  • uczestniczący w warsztatach seniorzy aż w 57% zadeklarowali, że NIE czują, że mają wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu czy gminy.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu pracowników Urzędu Miasta i Gminy, OPS i Centrum Integracji i Rehabilitacji w Szamotułach.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]