Warsztaty senioralne w Biedrusku

Warsztaty senioralne w Biedrusku

Data publikacji: 2019-08-06

Mimo że Biedrusko (Gmina Suchy Las), gdzie odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Czas na seniora”, słynie w regionie z pobliskiego poligonu, jednak tutejsi seniorzy nie tylko okazali się przyjaźni i pokojowo nastawieni, ale nawet spontanicznie zakończyli nasze spotkanie rodzinnym zdjęciem.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

  • Warsztaty odbyły się w dniach 1 – 2 sierpnia 2019.
  • Wydarzenie miało miejsce w Domu Osiedlowym w Biedrusku, ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko.
  • Liczba uczestników 60+: 31 osób.
  • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Bliskość poligonu towarzyszyła uczestnikom od początku naszych aktywizacyjnych manewrów w postaci odległych huków wystrzałów. Nie przeszkodziło to jednak w pełnym skupieniu podczas spotkania. Początek warsztatów to krótkie spojrzenie w siebie, gdyż zaczęliśmy od modułu „Mój potencjał na PLUS”. Uczestnicy zastanawiali się więc nad swoim potencjałem oraz identyfikowali najważniejsze dla siebie życiowe wartości a następnie opowiadali o nich swoim kolegom i koleżankom podczas zaimprowizowanych wywiadów w parach. To ćwiczenie pozwoliło seniorom uczestniczącym w warsztatach lepiej się poznać przed kolejnymi wyzwaniami szkoleniowymi. Następnie bowiem zadaniem każdego seniora było opowiedzieć własnymi słowami o swoim rozmówcy wskazując jakie wartości są dla tej osoby najważniejsze i jakie ma marzenia i plany na najbliższy czas. Następnie seniorzy podjęli się nieco wymagającego zadania z zakresu ćwiczenia autoprezentacji i śrubowania kompetencji interpersonalnych. W grupach zastanawiali się nad najważniejszymi problemami lub wyzwaniami dla seniorów w Gminie Suchy Las i w samym Biedrusku a następnie przedstawicielki każdej z grup, czyli Pani Lubomira (zwana przez wszystkich Lusią) i Pani Wiesława, usiadły na „gorących krzesłach”, czyli uczestniczyły w zaimprowizowanym wywiadzie telewizyjnym. Dziennikarzem był jeden z trenerów a program dotyczył spraw dla tutejszych seniorów najważniejszych. Pani Lubomira wskazywała na konieczność powołania Rady Seniorów w gminie, która zabiegałaby o realizację postulatów osób 60+ i pośredniczyłaby między środowiskiem osób starszych a lokalną władzą. Z kolei Pani Wiesława wskazywała na potrzebę stworzenia w Biedrusku Domu Dziennego Pobytu dla seniorów, czyli miejsca, gdzie samotne osoby starsze mogłyby spędzić ciekawie czas, otrzymać posiłek czy fachową pomoc opiekunów i rehabilitantów.

Następnie odtworzony materiał filmowy stał się wstępem do dyskusji o skutecznych metodach komunikowania swoich poglądów i o technikach perswazyjnych, jakie możemy zastosować próbując przekonać innych do naszych pomysłów czy idei. Warsztat był prowadzony w luźnej i pozytywnej atmosferze. Wszystko po to by Ci spośród uczestników, którzy wykazali się odwagą i zgodzili się wystąpić w „warsztatowej” telewizji, nie czuli się skrępowani czy oceniani. W końcu poprzez zabawę najlepiej uczymy się nowych rzeczy i szlifujemy posiadane umiejętności.

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Wzięli także udział w komponencie edukacyjno-aktywizującym w zakresie partycypacji obywatelskiej. Podczas zajęć z udziałem seniorów przeprowadzono debatę oksfordzką w postaci symulacji sesji Rady Gminy. Stworzona została możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów. Postawiona na wstępie kontrowersyjna teza wzbudziła ożywioną dyskusję. Teza brzmiała: „Warto realizować projekty międzypokoleniowe w naszej gminie pomimo występujących różnic między osobami młodymi oraz seniorami”.

Podczas warsztatów uczestnikom towarzyszyła pani Paulina Olszewska z Referatu Oświaty, Sportu i Współpracy z Organizacjami Urzędu Gminy w Suchym Lesie. Pani Paulina służyła wsparciem i odpowiadała na pytania seniorów.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Suchy Las. Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

  • największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorzy dostrzegają w dziedzinie: ochrony zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji) (78%), integracji międzypokoleniowej (np. inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń między seniorami i młodszymi grupami wiekowymi) (74%), mechanizmów wpływu na władzę samorządową i uczestnictwa seniorów w życiu publicznym i politycznym (w tym w organach samorządowych) (74%), ochrony zdrowia – profilaktyki i edukacji zdrowotnej (np. programy badań przesiewowych, szczepień ochronnych) (63%), opieki społecznej (np. wsparcie dla seniorów i osób chorych, asystenci) (56%);
  • największe zainteresowanie uczestnictwem seniorzy deklarowali w zakresie aktywności dotyczących wycieczek krajoznawczych (70%), warsztatów obywatelskich (budżet obywatelski, wolontariat i działalność stowarzyszeń, wybory i aktywność samorządowa itp.) (70%), zajęć komputerowych (w tym usługi przez internet np. płacenie rachunków przelewem internetowym) (67%), warsztatów pielęgnacyjnych z opieki nad osobami obłożnie chorymi (44%), zajęć językowych (np. nauka języka angielskiego) (44%), zajęć kulturalnych (np. projekcje filmowe, spektakle, koncerty) (44%);
  • w ramach profilaktyki zdrowotnej ankietowani chcieliby w przyszłości skorzystać głównie z badań profilaktycznych np. z badań dermatologicznych znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka (81%), z zajęć dietetykiem oraz warsztatów zdrowego żywienia (78%), z edukacji zdrowotnej w zakresie ważnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia (52%), oraz ze szczepień ochronnych (np. przeciwko grypie) (44%);
  • podejmowanie aktywności seniorom najbardziej utrudnia wcale nie brak środków finansowych (52%), ale brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w gminie/mieście (63%) oraz brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej (63%);
  • ankietowani zadeklarowali największe osobiste zainteresowanie skorzystaniem z następujących potencjalnych bezpłatnych usług dla seniorów: „taksówka/transport dla seniora” (78%), „złota rączka” (74%), „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” (74%), "teleopieka dla seniorów" (59%), „opieka wytchnieniowa dla opiekunów seniorów" (48%), „mycie okien dla seniorów” (48%);
  • uczestniczący w warsztatach seniorzy aż w 59% zadeklarowali, że NIE czują, że mają wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu czy gminy.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu pracowników Urzędu Gminy w Suchym Lesie.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!

I dziękujemy za wspaniałe wspólne rodzinne zdjęcie – na pamiątkę po naszym niezapomnianym spotkaniu!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]