Projekt „Czas na seniora” na półmetku

Projekt „Czas na seniora” na półmetku

Data publikacji: 2019-08-09

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zakończyło pierwszy wiosenno-letni cykl warsztatów senioralnych w dziesięciu gminach Metropolii Poznań. Spotkania odbywały się w ramach projektu „Czas na seniora” i miały na celu aktywizację obywatelską oraz integrację społeczną osób starszych. Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 190 osób 60+ z terenu aglomeracji poznańskiej. Od września rozpoczniemy jesienną odsłonę warsztatów i pojawimy się w kolejnych dwunastu samorządach.

Warsztaty odbyły się w gminach:

 • MIASTO LUBOŃ: 9-10.05.2019 - Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Luboniu, ul. Romana Maya 1b, 62-030 Luboń.
 • GMINA TARNOWO PODGÓRNE: 24-25.06.2019 - Pałac Jankowice, ul. Ogrodowa 2, 62-080 Jankowice.
 • GMINA SWARZĘDZ: 1-2.07.2019 - Dzienny Dom Pomocy w Swarzędzu, ul. Sienkiewicza 21, 62-020 Swarzędz.
 • GMINA CZERWONAK: 4-5.07.2019 - Urząd Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.
 • GMINA DOPIEWO: 8-9.07.2019 - GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1, 62-070 Dopiewo.
 • GMINA KOMORNIKI: 15-16.07.2019 - Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki.
 • GMINA MOSINA: 18-19.07.2019 - Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina.
 • GMINA KOSTRZYN: 22-23.07.2019 - Sala widowiskowa Kostrzynianka, ul. Poznańska 33, 62-025 Kostrzyn.
 • GMINA SZAMOTUŁY: 29-30.07.2019 - Centrum Integracji i Rehabilitacji, ul. Franciszkańska 5, 64-500 Szamotuły.
 • GMINA SUCHY LAS: 1-2.08.2019 - Dom Osiedlowy w Biedrusku,ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko.

W każdej z lokalizacji trenerzy Stowarzyszenia przygotowali i zrealizowali dwudniowy warsztat z grupą seniorów. Pierwszego dnia seniorzy mieli okazję lepiej poznać siebie, gdyż brali udział w module warsztatowym „Mój potencjał na PLUS”. W ramach tego uczestnicy zastanawiali się nad własnymi potencjałem, wartościami, którymi kierują się w życiu oraz opowiadali sobie wzajemnie o efektach przemyśleń. W kolejnej części seniorzy mieli okazję wczuć się w klimat mediów. Podczas zajęć w grupach seniorzy kreowali pomysły na zmiany w lokalnym środowisku wpływające na aktywizację seniorów i zwiększenie ich jakości życia. Następnie ochotnicy przedstawiali swoje propozycje projektów dla seniorów przed kamerą w ramach zaimprowizowanego wywiadu telewizyjnego, gdzie rolę dziennikarza pełnił jeden z trenerów.

Uczestnicy ćwiczyli także umiejętności zespołowe, pracując w grupach nad projektami międzypokoleniowymi oraz inicjatywami mającymi polepszyć jakość życia seniorów.

Drugiego dnia warsztatów nastąpiła prawdziwa aktywizacja obywatelska seniorów. W każdej z gmin przeprowadzono symulację posiedzenia Rady Gminy z elementami debaty oksfordzkiej, co oznaczało szansę wypowiedzenia się dla każdego z uczestników. Seniorzy, podzieleni na dwa stronnictwa „Wspólnie dla seniorów” i „60+ Razem”, debatowali nad szansami realizacji projektów międzypokoleniowych w ich lokalnym środowisku. Wyniki debaty nierzadko okazały się zaskakujące.

W ostatniej części spotkania uczestnikom została przedstawiona oferta usług dla seniorów przygotowana przez lokalny samorząd czy organizacje pozarządowe. Dostępne były także materiały informacyjne dot. usług dla seniorów oraz możliwości zaangażowania w życie społeczne i obywatelskie.

W trakcie spotkań uczestnicy poproszeni zostali o wypełnienie ankiet dotyczących potrzeb i oczekiwań seniorów w Metropolii Poznań. Wyniki cząstkowe stwarzają możliwość ukazania pierwszych wniosków o charakterze ogólnym.

 • Najczęściej wskazywanymi deficytami dotyczących potrzeb seniorów były: ochrona zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji) [84%], brak integracji międzypokoleniowej [57%] oraz brak dobrze funkcjonującej opieki społecznej [56%].
 • Cecha łącząca seniorów wszystkich gmin to z pewnością chęć brania udziału w zorganizowanych wycieczkach krajoznawczych [74%] oraz zajęciach ruchowo-sportowych [55%].
 • Dodatkowe świadczenia oraz elementy oferty profilaktyki zdrowotnej, z których chcieliby skorzystać seniorzy to badania profilaktyczne (np. badania dermatologiczne znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka) [72%] i zajęcia z dietetykiem połączone z warsztatami zdrowego żywienia [67%].
 • Aż 70% badanych aktywnie uczestniczy w działaniach lokalnych, uczęszczając do klubu seniora.
 • Największe potrzeby w ramach dodatkowych usług publicznych seniorzy widzą w zakresie możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego [60%], skorzystania z drobnych usług naprawczych w domu – „złota rączka” [60%], czy „taksówki dla seniora” pomagającej osobom z trudnościami w poruszaniu się w dotarciu do lekarza czy do urzędu [56%] oraz teleopieka dla seniorów [55%].

W wywiadach, które zostały przeprowadzone z seniorami, ci najczęściej mówili o palących potrzebach środowiska 60+. Do grupy najczęściej pojawiających się postulatów zaliczyć należy:

 • utworzenie lokalnego Dziennego Domu Pobytu dla seniorów z danej miejscowości lub gminy,
 • utworzenie Rady Seniorów łączącej różne środowiska osób 60+ i działającej przy Radzie Gminy/Miasta jako ciało opiniodawcze i kreujące inicjatywy senioralne,
 • zwiększenie integracji międzypokoleniowej między mieszkańcami gminy poprzez realizację projektów skierowanych do seniorów i osób młodych,
 • uruchomienie w gminie Karty Seniora uprawniającej osoby 60+ do zniżek i upustów na usługi i produkty.

Kolejna tura warsztatów dla seniorów odbędzie się w miesiącach jesiennych, a objęte nimi zostaną pozostałe gminy Metropolii Poznań. Informacja o terminach spotkań i możliwościach rekrutacyjnych będzie udostępniana w lokalnych środowiskach seniorów (kluby seniora, dzienne domy), w urzędach i biurach obsługi mieszkańców, poprzez organy prasowe samorządów (np. gazety gminne) oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych seniorów do uczestnictwa.

Artykuł przygotowali: Martyna Ratajczak, Fabian RędzikowskiDo prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]