Warsztaty senioralne w Poznaniu

Warsztaty senioralne w Poznaniu

Data publikacji: 2019-09-30

Warsztaty „Czas na seniora” zawitały do stolicy Wielkopolski. W kameralnej atmosferze o potencjale saniorów i ich aktywności społecznej i obywatelskiej rozmawialiśmy w Szkole Podstawowej nr 78 na poznańskim Osiedlu Kwiatowym.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

 • Warsztaty odbyły się w dniach 26 – 27 września 2019.
 • Wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 78, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań.
 • Liczba uczestników 60+: 13 osób.
 • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Początek warsztatów to krótkie spojrzenie w siebie, gdyż zaczęliśmy od modułu „Mój potencjał na PLUS”. Uczestnicy zastanawiali się więc nad swoim potencjałem oraz identyfikowali najważniejsze dla siebie życiowe wartości. Następnie seniorzy podjęli się nieco wymagającego zadania z zakresu ćwiczenia autoprezentacji i śrubowania kompetencji interpersonalnych. W grupach zastanawiali się nad najważniejszymi problemami lub wyzwaniami dla seniorów na Osiedlu Kwiatowym w Poznaniu a następnie przedstawicielka uczesników, czyli Pani helena uczestniczyła w zaimprowizowanym wywiadzie telewizyjnym. Dziennikarzem był jeden z trenerów a program dotyczył spraw dla tutejszych seniorów najważniejszych. Pani Helena wskazywała na potrzebę zwiekszenia oferty związanej z wycieczkami krajoznawczymi.

Następnie odtworzony materiał filmowy stał się wstępem do dyskusji o skutecznych metodach komunikowania swoich poglądów i o technikach perswazyjnych, jakie możemy zastosować próbując przekonać innych do naszych pomysłów czy idei. Warsztat był prowadzony w luźnej i pozytywnej atmosferze. Pani Helena, co potwierdzili zgodnie uczestnicy spotkania, nie tylko wykazała się odwagą decydując się na wystąpienie przed "warsztatową telewizją", ale także jak na pilota wycieczek przystało wykazała się dużymi zdolnościami komunikacyjnymi i autoprezentacyjnymi.

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Uczestnicy szklenia stworzyli wraz z trenerem osiedlową "mapę aktywności seniorów", która ukazuje najaktywniejsze lokalne środowiska osób 60+.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Poznaniu. Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

 • Największe deficyty w sferze życia publicznego seniorzy zauważają w ochronie zdrowia, przede wszystkim w dostępności i jakości usług NFZ (aż 80% ankietowanych), czy także w dostępie do wydarzeń kulturalnych (również 80% ankietowanych)
 • Seniorzy z Miasta Poznania chcą być aktywni - aż 100% ankietowanych z chęcią wzięłoby udział w wycieczkach krajoznawczych, a 60% osób wzięłoby udział w warsztatach językowych i zajęciach kulturowych.
 • W ramach profilaktyki zdrowotnej seniorów interesuje - edukacja zdrowotna (80% badanych) i badania profilaktyczne (60% badanych)
 • Seniorzy zostali także zapytani o najważniejsze problemy utrudniające im aktywność obywatelską. Jako najważniejszy czynnik wskazali brak czasu (aż 60% respondentów), co jest ewenementem w skali powiatu poznańskiego.
 • Niestety aż 80% nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ma wpływ na rozwój lokalnej społeczności, a 20% nie zgadza się kategorycznie z tym stwierdzeniem.
 • Aktywność seniorów z Poznania przejawia się w uczęszczaniu na zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (40% seniorów) czy działalności w fundacjach i stowarzyszeniach (również 40%).
 • Bezpłatne usługi dla seniorów, które ankietowani wskazali jako najbardziej potrzebne to przede wszystkim "Złota rączka", Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego czy Koperta Życia - po 40% respondentów.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!

I dziękujemy za wspaniałe wspólne rodzinne zdjęcie – na pamiątkę po naszym niezapomnianym spotkaniu!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]