Warsztaty senioralne w Rokietnicy

Warsztaty senioralne w Rokietnicy

Data publikacji: 2019-10-28

Gmina Rokietnica to jedna z najszybciej rozwijających się ludnościowo gmin w Metropolii Poznań. Nie mieszkają tu jednak tylko rodziny z małymi dziećmi. Coraz większy odsetek mieszkańców stanowią seniorzy. Na warsztatach opowiadali nam o swoich potrzebach, odkrywali swój potencjał i pojedynkowali się na argumenty podczas debaty oksfordzkiej. Szczególnie dziękujemy za udział seniorów reprezentujących Akademię Wieku Dostojnego.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

 • Warsztaty odbyły się w dniach 22 – 23 października 2019.
 • Wydarzenie miało miejsce w Urzędzie Gminy w Rokietnicy (Sala sesyjna), ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.
 • Liczba uczestników 60+: 16 osoby.
 • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Na spotkanie przyszło 16 seniorów i seniorek. W pierwszej części warsztatów seniorzy mieli okazję przedstawić się sobie, oraz przemyśleć aspekty swojej osobowości takie jak wartości, silne strony, samoocena, czy zdrowy stosunek do siebie i świata. Działania takie są rozwijające dla uczestników oraz pozwalają im lepiej poznać siebie. Kolejnym etapem warsztatów były wywiady przeprowadzone przez trenerów. Wykorzystano do tego kamerę cyfrową, aby przećwiczyć pewność siebie oraz umiejętność autoprezentacji. W poniższym wywiadzie pani Zofia, mieszkanka Rokietnicy jest zdania, że konieczne jest zrobienie parku dostępnego dla wszystkich ludzi. Parku pełnego drzew i ławek, aby powstało miejsce do spędzania wspólnie czasu oraz integracji sąsiedzkiej.

Podczas drugiego dnia warsztatów seniorzy przyjęli wyzwanie o pracy w grupach. Dowiedzieli się, czym są projekty międzypokoleniowe i dlaczego warto je realizować. Następnie odbyła się symulacja posiedzenia Rady Gminy, na której dyskutowano o możliwościach aktywizacji osób 60+ i realizacji przedsięwzięć integrujących tę grupę osób z młodzieżą.

Obecni uczestnicy warsztatów wypełnili także ankiety potrzeb seniorów, co pozwoliło zidentyfikować problemy dotykające osoby starsze w gminie Rokietnica. Poniżej przedstawione są kluczowe wyniki ankiet.

 • Największe deficyty w sferze życia publicznego seniorzy zauważają w ochronie zdrowia, przede wszystkim w profilaktyce zdrowotnej (100% ankietowanych), czy dostępu do usług świadczonych przez NFZ (86% ankietowanych)
 • Seniorzy z Rokietnicy najchętniej braliby udział w inicjatywach takich jak wycieczki krajoznawcze (57% ankietowanych), ale także w zajęciach komputerowych czy warsztatach prawno-ekonomicznych (50% seniorów)
 • W sprawie profilaktyki zdrowotnej, seniorów najbardziej interesują badania profilaktyczne pod kątem zachorowania na ważne dla nich choroby (aż 86% badanych).
 • Seniorzy zostali także zapytani o najważniejsze problemy utrudniające im aktywność obywatelską. Dla aż połowy seniorów jest to brak informacji o akcjach podejmowanych w gminie, a dla 43% ankietowanych są to bariery architektoniczne i brak środków finansowych.
 • 50% seniorów czuje, że nie ma istotnego wpływu na rozwój i życie swojej lokalnej społeczności, 15% uważa, że nie posiada żadnego wpływu, tylko 35% seniorów ma odmienne zdanie.
 • Do lokalnego Klubu Seniora uczęszcza 86% osób biorących udział w badaniu. Mieszkańcy Rokietnicy przejawiają aktywność także w zajęciach Uniwersytetu III wieku (57% ankietowanych) oraz działaniach na rzecz stowarzyszeń i fundacji (również 57%).
 • Za najważniejsze bezpłatne usługi dla seniorów, które powinny być w gminie realizowane, seniorzy wskazali wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego (79% badanych), usługę złotej rączki (71% badanych), ale także teleopieki dla seniorów (57% badanych).

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Szczególne wyrazy wdzięczności trenerzy i organizatorzy składają na ręce członków i sympatyków działajcej prężnie w Rokietnicy Akademii Wieku Dostojnego. Akademia to pierwsza w Polsce placówka kształcenia ustawicznego, której celem jest: upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych dziedzin życia, rozwijanie zainteresowań i potrzeb tych dla ducha i ciała, zagospodarowanie wolnego czasu nieaktywnym zawodowo oraz troska o zdrowie fizyczne i psychiczne („Mens sana in corpore Sano” – w zdrowym ciele zdrowy duch).

Już z niecierpliwością czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]