Warsztaty senioralne w Obornikach (1)

Warsztaty senioralne w Obornikach (1)

Data publikacji: 2019-11-22

Oborniki przywitały nas niezwykle ciepłą i rodzinną atmosferą Dziennego Domu Senior+ "Jagiellonka". Warsztaty okazały się bardzo owocne i przyniosły kilka ciekawych pomysłów na przyjazne dla seniorów zmiany w Gminie Oborniki.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

 • Warsztaty odbyły się w dniach 21-22 listopada 2019 r.
 • Wydarzenie miało miejsce w Dziennym Domu „Senior+” - „Jagiellonka" ul. Jagiellońska 1, 64-600 Oborniki
 • Liczba uczestników 60+: 17 osób.
 • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Początek warsztatów to krótkie spojrzenie w siebie, gdyż zaczęliśmy od modułu „Mój potencjał na PLUS”. Uczestnicy zastanawiali się więc nad swoim potencjałem oraz identyfikowali najważniejsze dla siebie życiowe wartości. To ćwiczenie pozwoliło seniorom uczestniczącym w warsztatach lepiej się poznać przed kolejnymi wyzwaniami szkoleniowymi. Następnie seniorzy podjęli się nieco wymagającego zadania z zakresu ćwiczenia autoprezentacji i śrubowania kompetencji interpersonalnych. W grupach zastanawiali się nad najważniejszymi problemami lub wyzwaniami dla seniorów w Gminie Oborniki a następnie przedstawicielki każdej z grup, czyli Pani Ewa i Pani Janina, usiadły na „gorących krzesłach”, czyli uczestniczyły w zaimprowizowanym wywiadzie telewizyjnym. Dziennikarzem był jeden z trenerów a program dotyczył spraw dla tutejszych seniorów najważniejszych. Następnie odtworzony materiał filmowy stał się wstępem do dyskusji o skutecznych metodach komunikowania swoich poglądów i o technikach perswazyjnych, jakie możemy zastosować próbując przekonać innych do naszych pomysłów czy idei. Warsztat był prowadzony w luźnej i pozytywnej atmosferze. Wszystko po to by Ci spośród uczestników, którzy wykazali się odwagą i zgodzili się wystąpić w „warsztatowej” telewizji, nie czuli się skrępowani czy oceniani. W końcu poprzez zabawę najlepiej uczymy się nowych rzeczy i szlifujemy posiadane umiejętności.

W wywiadach najczęściej pojawiały się potrzeby seniorów dotyczące: ochrony zdrowia (zmniejszenie kolejek do specjalistów/sanatoriów/rehabilitacji, brak geriatrów), dostępności obiektów użyteczności publicznej (brak wind), komunikacji publicznej w gminie (szczególnie w niedziele i święta) oraz komunikacji kolejowej (potrzeba większej ilości połączeń z Poznaniem), oferty kulturalnej dla seniorów (wyjazdy do opery lub teatru).

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Wzięli także udział w komponencie edukacyjno-aktywizującym w zakresie partycypacji obywatelskiej. Podczas zajęć z udziałem seniorów przeprowadzono debatę oksfordzką w postaci symulacji sesji Rady Miasta. Stworzona została możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Oborniki. Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

 • największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorzy dostrzegają w dziedzinach: ochrony zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji) (100%), kultury – oferta stała np. biblioteka, kino, teatr (78%), opieki społecznej (67%), wydarzeń kulturalnych i turystyki krajoznawczej (67%), rekreacji i aktywności ruchowej np. infrastruktura rekreacyjna, basen (56%).
 • największe zainteresowanie uczestnictwem seniorzy deklarowali w zakresie aktywności dotyczących wycieczek krajoznawczych (78%), zajęć komputeriwych (44%) oraz zajęć kulturalnych i warsztatów artystycznych (po 39%);
 • w ramach profilaktyki zdrowotnej ankietowani chcieliby w przyszłości skorzystać głównie z edukacji zdrowotnej w zakresie ważnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia (67%) oraz z zajęć z dietetykiem i warsztaty zdrowego żywienia (61%).
 • podejmowanie aktywności seniorom najbardziej utrudnia: stan zdrowia (67%), brak środków finansowych (56%) oraz brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej (50%);
 • ankietowani zadeklarowali największe osobiste zainteresowanie skorzystaniem z następujących potencjalnych bezpłatnych usług dla seniorów: „złota rączka” (83%), "taksówka dla seniora" (56%), po 50% wskazań odnotowano dla usług: „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”, „fryzjer dla seniorów”, "pielęgnacja stóp dla seniorów", „mycie okien dla seniorów”; skorzystaniem z usługi „pudełko/koperta życia” zainteresowanych było jedynie 28% respondentów;
 • uczestniczący w warsztatach seniorzy aż w 72% zadeklarowali, że czują, że mają wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu czy gminy.
 • 100% ankietowanych potwierdziło, że uczęszcza do dziennego domu Senior +.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu pracowników Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz Dziennego Domu Senior+ "Jagiellonka" w Obornikach. Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc i miłą atmosferę podczas zajęć!

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]