Warsztaty senioralne w Puszczykowie

Warsztaty senioralne w Puszczykowie

Data publikacji: 2019-12-13

Nasze pierwsze grudniowe warsztaty senioralne odbyły się w pięknym Puszczykowie położonym na obrzeżach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę stworzenia w mieście domu dziennego pobytu dla seniorów.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

 • Warsztaty odbyły się w dniach 4 – 5 grudnia 2019.
 • Wydarzenie miało miejsce w Sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej, ul. Podgórna 21, 62-040 Puszczykowo.
 • Liczba uczestników 60+: 9 osób.
 • Liczba pozostałych uczestników: 2 osoby.

Początek warsztatów to krótkie spojrzenie w siebie, gdyż zaczęliśmy od modułu „Mój potencjał na PLUS”. Uczestnicy zastanawiali się więc nad swoim potencjałem oraz identyfikowali najważniejsze dla siebie życiowe wartości. Następnie seniorzy podjęli się nieco wymagającego zadania z zakresu ćwiczenia autoprezentacji i śrubowania kompetencji interpersonalnych. Zastanawiali się nad najważniejszymi problemami lub wyzwaniami dla seniorów w Puszczykowie a następnie przedstawicielka uczesników, czyli Pani Maria uczestniczyła w zaimprowizowanym wywiadzie telewizyjnym. Dziennikarzem był jeden z trenerów a program dotyczył spraw dla tutejszych seniorów najważniejszych. Pani Maria wskazywała na szczególna potrzebę stworzenia dziennego domu pobytu dla seniorów.

Następnie odtworzony materiał filmowy stał się wstępem do dyskusji o skutecznych metodach komunikowania swoich poglądów i o technikach perswazyjnych, jakie możemy zastosować próbując przekonać innych do naszych pomysłów czy idei. Warsztat był prowadzony w luźnej i pozytywnej atmosferze.

Podczas warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Puszczykowie.

Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

 • Największe deficyty w sferze życia publicznego seniorzy zauważają w ochronie zdrowia, przede wszystkim w dostępności i jakości usług NFZ (aż 100% ankietowanych), czy także w dostępie do opieki społecznej (88%) i profilaktyki zdrowotnej np. w zakresie programów badań przesiewowych czy szczepień ochronnych (63%).
 • Seniorzy z Puszczykowa chcą być aktywni - aż 75% ankietowanych z chęcią wzięłoby udział w wycieczkach krajoznawczych, a 38% osób wzięłoby udział w warsztatach językowych i zajęciach ruchowych (np. basen, nordic walking, taniec, aerobik) czy komputerowych (w tym z korzystania z usług przez internet np. płacenie rachunków przelewem internetowym).
 • W ramach profilaktyki zdrowotnej seniorów interesuje - badania profilaktyczne np. badania dermatologiczne znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka (75% badanych) i edukacja zdrowotna w zakresie ważnych dla seniorów chorób (50% badanych).
 • Seniorzy zostali także zapytani o najważniejsze problemy utrudniające im aktywność obywatelską i społeczną. Jako najważniejszy czynnik wskazali brak czasu (aż 38% respondentów) oraz brak środków finansowych (25%) oraz bariery informacyjne (25%).
 • Aż 63% ankietowanych seniorów zgadza się ze stwierdzeniem, że ma wpływ na rozwój lokalnej społeczności, a 37% ma odmienne zdanie.
 • Aktywność seniorów z Puszczykowa uczestniczących w spotkaniu przejawia się głównie w działalności w fundacjach i stowarzyszeniach (50%), zaangażowaniu w wolontariat stały (50%) oraz aktywnym uczestnictwie w zajciach klubów seniora (również 50%).
 • Bezpłatne usługi dla seniorów, które ankietowani wskazali jako najbardziej potrzebne to przede wszystkim "Złota rączka" (50%), wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (50%) czy książka dla seniora (38%).

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Puszczykowie. Serdecznie dziękujemy także uczestnikom warsztatów, którzy w dużej częsci stanowili członkowie oddziału Związku Emerytów oraz organizacji harcerskich.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]