Warsztaty senioralne w Skrzynkach

Warsztaty senioralne w Skrzynkach

Data publikacji: 2019-12-13

Skrzynki w Gminie Stęszew to nie tylko miejscowość słynąca pięknym eklektycznym dworkiem rodziny Infflandów z XIX wieku. Skrzynki to przede wszystkim miejsce, gdzie żyją niesamowicie otwarci oraz chętni do aktywności i aktywizacji seniorzy. Warsztaty odbyły się dzięki nieocenionemu wsparciu organizacyjnemu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Skrzynki.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

 • Warsztaty odbyły się w dniach 4 – 5 grudnia 2019.
 • Wydarzenie miało miejsce w Świetlicy wiejskiej w Skrzynkach, ul. Parkowa, 62-060 Stęszew.
 • Liczba uczestników 60+: 7 osób.
 • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Skrzynki w Gminie Stęszew były kolejnym punktem na mapie warsztatów senioralnych w Metropolii Poznań. Podczas warsztatów seniorzy mieli możliwość poznania się bliżej oraz zaprezentowania swoich zainteresowań. Celem modułu "Mój potencjał na PLUS" jest poznanie własnych zalet i słabości oraz próba refleksji nad swoimi wartościami.

Następnie seniorzy podjęli się trudnego zadania - wzięcia udziału w wywiadzie przed kamerą, przeprowadzonym przez jednego z trenerów. Jest to ćwiczenie rozwijające pewność siebie, sposób komunikowania się i autoprezentację. Przedstawicielka uczestniczek warsztatów podkreślała ogromną potrzebę wsparcia aktywności seniorów w miejscowościach wiejskich, takich jak Skrzynki, zlokalizowanych z dala od siedziby gminy - Stęszewa. Pojawił się pomysł kontynuacji kończącego się w najbliższej perspektywie projektu aktywizacji seniorów współfinansowanego ze środków unijnych, a także pomysł utworzenia lub wsparcia klubów seniora oferujących ciągłą ofertę dla osób w wieku emerytalnym.

Odtworzony wywiad okazał się dobrym początkiem interesującej dyskusji o możliwościach perswazyjnych naszego języka, skutecznych metodach komunikowania się i formach efektywnej dyskusji oraz autoprezentacji.

Podczas warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Skrzynkach.

Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

 • Największe deficyty w sferze życia publicznego seniorzy zauważają w ochronie zdrowia, przede wszystkim w dostępności i jakości usług NFZ (aż 100% ankietowanych), w dostępie do stałej oferty kulturalnej np. biblioteka/ kino/ teatr (75%) oraz w zakresie dostępności różnych form rekreacji i aktywności rochowej (50%) czy możliwości rozwojania hobby i zainteresowań (50%).
 • Seniorzy ze Skrzynek deklarowali największą chęć zaangażowania w następujące aktywności dla seniorów: warsztaty prawno-ekonomiczne w tym prawa konsumenckie (75%), zajęcia komputerowe w tym w zakresie usług przez internet np. płacenie rachunków przelewem internetowym (75%), warsztaty psychologiczne i warsztaty ze skutecznej komunikacji oraz rozwiązywania problemów w rodzinie (50%), zajęcia ruchowe np. basen, nordic walking, taniec, aerobik (50%), warsztaty artystyczne np. rękodzielnicze, filmowe, malarskie (50%).
 • W ramach profilaktyki zdrowotnej seniorów interesuje - edukacja zdrowotna w zakresie ważnych dla seniorów chorób oraz zajęcia z dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia (po 75% badanych).
 • Seniorzy zostali także zapytani o najważniejsze problemy utrudniające im aktywność obywatelską i społeczną. Jako najważniejszy czynnik zdecydownie wskazali brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej (100% wskazań). Potwierdza to jak dużym problemem w aktywności seniorów z oddalonych wsi z terenu Metropolii Poznań jest wykluczenie komunikacyjne. Wśród innych problemów wskazano także brak środków finansowych (25%) oraz bariery informacyjne (25%).
 • Wszyscy ankietowani seniorzy potwierdzili, że nie czują, że mają wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Tak jednoznaczny negatywny wynik ankiety daje podstawę do poważnego zastanowienia się, co można zrobić by seniorzy poczuli, że w tej sferze może się coś zmienić.
 • Aktywność seniorów ze Skrzynek uczestniczących w spotkaniu przejawia się głównie w aktywnym uczestnictwie w zajciach klubów seniora (75%). Przy czyn należy podkreślić, że uczestniczą oni w zajęciach klubu zlokalizowanego w sąsiedniej wsi należącej do innej gminy.
 • Bezpłatne usługi dla seniorów, które ankietowani wskazali jako najbardziej potrzebne to przede wszystkim: wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (75%) oraz opieka wytchnieniowa dla opiekunów seniorów (50%).

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty odbyły się dzięki nieocenionemu wsparciu organizacyjnemu Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Skrzynki. Szczególne podziękowania za okazaną pomoc przekazujemy na ręce Rashela Talukdera, aktywnego społecznika, mieszkańca Skrzynek i radnego Rady Miasta i Gminy Stęszew. Serdecznie dziękujemy także wszystkim uczestnikom warsztatów, dzięki aktywności i serdeczności których, możemy uznać warsztaty za szczególnie udane.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]