Warsztaty senioralne w Skokach

Warsztaty senioralne w Skokach

Data publikacji: 2019-12-13

Skoki to jedna z najbardziej malowniczych gmin Metropolii Poznań. Miasto i gmina położone są wśród jezior i wzgórz morenowych. W takiej wyjątkowej okolicy odbyły się kolejne aktywizacyjne warsztaty senioralne realizowane w ramach projektu "Czas na seniora".

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

  • Warsztaty odbyły się w dniach 28 - 29 listopada 2019.
  • Wydarzenie miało miejsce w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy, ul. Rogozińska 1B, 62-085 Skoki.
  • Liczba uczestników 60+: 12 osób.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od podróży wgłąb siebie. Uczestnicy zastanawiali się więc nad swoim potencjałem oraz identyfikowali najważniejsze dla siebie życiowe wartości. Możliwość opowiedzenia na forum okazała się ciekawym doświadczeniem oraz sposobnością do kilku słów o wartościach i planach seniorów. Kolejny moduł był okazją do doskonalenia umiejętności autoprezentacji i klarownego przekazywania swoich poglądów i oczekiwań. Krótki warsztat multimedialny oraz nagrany wywiad z panią Małgosią pomógł w sprecyzowaniu problemów życia codziennego seniorów w Gminie Skoki. Poprzez zabawę w telewizję warsztat przeprowadzony w miłej i nieoceniającej atmosferze stał się okazją do praktycznego podsumowania zasad efektywnej komunikacji, niezbędnych w realizacji wszelkich inicjatyw społecznych i obywatelskich.

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Wzięli także udział w komponencie edukacyjno-aktywizującym w zakresie partycypacji obywatelskiej. Podczas zajęć z udziałem seniorów przeprowadzono debatę oksfordzką w postaci symulacji sesji Rady Miasta. Stworzona została możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów. Postawiona na wstępie kontrowersyjna teza wzbudziła ożywioną dyskusję. Teza brzmiała: „Projekty międzypokoleniowe mają szansę efektywnej realizacji w naszej gminie pomimo obiektywnych barier i różnic między osobami młodymi oraz seniorami”.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Skoki.

Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

  • największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorzy dostrzegają w dziedzinie ochrony zdrowia - w ramach NFZ (83%) oraz w zakresie profilatkuki i edukacji zdrowotnej (67%), w zakresie integracji międzypokoleniowej (np. inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń między seniorami i młodszymi grupami wiekowymi) (67%); 50% respondentów podkreśliło istotne deficyty w zakresie transportu i komunikacji;
  • największe zainteresowanie seniorzy deklarowali w zakresie aktywności dotyczących wycieczek krajoznawczych (75%), zajęć językowych (50%), warsztatów pielęgnacyjnych z opieki nad osobami obłożnie chorymi (42%), warsztatów psychologicznych i warsztatów ze skutecznej komunikacji oraz rozwiązywania problemów w rodzinie (42%), warsztatów artystycznych (42%) oraz prawno-ekonomicznych (42%).
  • w ramach profilaktyki zdrowotnej ankietowani chcieliby w przyszłości skorzystać głównie z zajęć z dietetykiem oraz z warsztatów zdrowego żywienia (75%), edukacji zdrowotnej w zakresie ważnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia (42%) oraz szczepień ochronnych (58%);
  • podejmowanie aktywności seniorom najbardziej utrudnia wcale nie brak środków finansowych (42%), a brak czasu (58%);
  • ankietowani zadeklarowali największe osobiste zainteresowanie skorzystaniem z następujących potencjalnych bezpłatnych usług dla seniorów: "złota rączka" (92%), "pudełko/koperta życia" (50%),  „taksówka/transport dla seniora” (42%), „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” (33%), "teleopieka dla seniorów" (33%), "pielęgnacja stóp dla seniorów" (33%).
  • uczestniczący w warsztatach seniorzy w 92% zadeklarowali, że czują, że mają wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu czy gminy. To wspaniały wynik na tle uczestników warsztatów w innych lokalizacjach w Metropolii Poznań.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Specjalnym gościem podczas spotkania był pan Włodzimierz Naumczyk koordynator projektu projektu pt. „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”, prowadzonego przez firmę Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska sp. j., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy „Hospicjum Domowe”, oraz samorządy powiatu wągrowieckiego, w tym Gminę Wągrowiec. Nasz gość opowiadał o możliwych formach wsparcia w ramach wspomnianego projektu współfinansowanego ze środków UE tj. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, wizyty fizjoterapeutów, system opieki zdalnej - teleopieka, klub seniora, możliwośc skorzystania z mieszkania wspomaganego itp.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]