Karta seniora w Komornikach!

Karta seniora w Komornikach!

Data publikacji: 2020-07-07

Radni gminy Komorniki przyjęli program Komornicka Karta Seniora. W ramach programu seniorzy będą mogli korzystać z systemu zniżek, ulg i rabatów oferowanych przez instytucje publiczne z terenu miny (GOK, GOSiR, Biblioteka) na organizowane przez siebie wydarzenia (zniżki od 20 do 50 proc.).

Celami Programu są:

  • poszerzenie dostępu seniorów do dóbr kultury, sportu i rozrywki
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku seniora
  • podniesienie aktywności i sprawności seniorów
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
  • podniesienie społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach Programu seniorzy będą mogli korzystać z systemu zniżek, ulg i rabatów oferowanych przez instytucje publiczne z terenu gminy (GOK, GOSiR, Biblioteka) na organizowane przez siebie wydarzenia (zniżki od 20% do 50%). Zniżek będą też udzielały podmioty prywatne, które przystąpią do Programu w roli partnera.

Dla kogo Karta Seniora?

Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60. rok życia i stale zamieszkują Gminę Komorniki oraz rozliczają tu swoje podatki.

Jak zdobyć Kartę Seniora?

Karta wydawana będzie na wniosek, bezterminowo i bezpłatnie. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Komorniki. Będzie można je także składać w wersji elektronicznej.

Karta jest kartą imienną, z indywidualnym numerem. Karta będzie ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej użytkownika.

Co daje Karta?

Karta Seniora będzie uprawniać do korzystania z ulg, zniżek, rabatów i innych świadczeń oferowanych przez:

  • instytucje gminne (Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bibliotekę Publiczn) na organizowane przez siebie imprezy, wydarzenia, oferty korzystania ze swoich obiektów.
  • Partnerów prywatnych, którzy dobrowolnie przystąpią do Programu.

W najbliższych dniach rozpocznie się akcja zapraszania podmiotów prywatnych do udziału w Programie oraz akcja promocyjna Programu.

Niezbędne wzory formularzy oraz grafika stosowana w Programie zostaną określone przez Wójta.

Szczegółowych informacji będziemy udzielać na bieżąco na stronie www.komorniki.pl. Będa ich także udzielać:

  • Kamila Polowy | Referat Oświaty i Spraw Społecznych | tel. 61 8100 695
  • Urszula Mojsiej | Koordynator ds. seniorów | tel. 61 8 100 449

Źródło: www.komorniki.plDo prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]