Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Komorniki

Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Komorniki

Data publikacji: 2024-02-27

W dniach dd 28 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r. trwa nabór chętnych seniorów. Zgłoszenia powinny trafić do Urzędu Gminy Komorniki.

Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki o naborze kandydatów do składu Rady Seniorów Gminy Komorniki

Realizując zapisy uchwały nr XLI/362/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 września 2021 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Komorniki Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Komorniki – kadencja 2024-2029.

Zgodnie ze statutem Rady Seniorów, w jej skład wchodzi od 10 do 15 członków - przedstawicieli gminnych środowisk senioralnych:

  • koła seniorów - po 2 osoby z każdego koła 
  • Stowarzyszenie Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji - Nauka i Kultura - 3 osoby
  • Stowarzyszenie Komornickich Seniorów "Aktywni Razem" - 4 osoby.

 Nabór kandydatów prowadzony jest od 28 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r. 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu, który wraz z oświadczeniem (pliki do pobrania) kandydata powinien zostać złożony w Urzędzie Gminy Komorniki. 

 Kto może być członkiem Rady Seniorów Gminy Komorniki?

  • osoba zamieszkała na terenie Gminy Komorniki
  • osoba, która nie była karana za przestępstwo umyślne, w tym za przestępstwo skarbowe
  • osoba, która posiada potencjalną zdolność do czynności prawnych

Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i opiniodawczą dla organów gminy. Umożliwia budowanie dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy między środowiskiem osób starszych a władzami lokalnymi. Zadaniem Rady jest przede wszystkim integracja komornickich grup seniorów, reprezentowanie ich interesów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz starszych mieszkańców gminy, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia ich aktywności w życiu lokalnej społeczności.

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

Siedzibą Rady Seniorów jest Urząd Gminy Komorniki:

  • ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
  • Kontakt:
  • tel. 61 8100 095 
  • e-mail: k.polowy@komorniki.pl

Źródło: www.komorniki.plDo prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]