Raport o stanie miasta Poznania za rok 2023

Raport o stanie miasta Poznania za rok 2023

Data publikacji: 2024-06-26

W raporcie prezentowane są kluczowe obszary funkcjonowania miasta w 2023 r. Jego celem jest przedstawienie przez Prezydenta Miasta Poznania Radzie Miasta Poznania sytuacji społeczno-gospodarczej w danym roku.

Niniejszy „Raport o stanie miasta Poznania za rok 2023” powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Jego celem jest przedstawienie przez Prezydenta Miasta Poznania Radzie Miasta Poznania (RMP) sytuacji społeczno-gospodarczej w danym roku. Raport jest przedmiotem debaty, na podstawie której podejmowana jest uchwała RMP w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania Prezydentowi. W raporcie prezentowane są kluczowe obszary funkcjonowania miasta w 2023 r. Dokument ma charakter przeglądowy.

Załączniki stanowią integralną część raportu i zawierają szczegółowe podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Poznania w 2023 r., w szczególności realizację programów, strategii, uchwał RMP oraz Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Większość informacji w raporcie opiera się na danych pozyskanych od wydziałów/biur Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek oraz innych podmiotów współpracujących z Miastem. Część informacji opiera się na najnowszych dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, agencji rządowych i wynikach badań ankietowych. Wykorzystano również dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Raport podzielony jest na następujące obszary tematyczne: My i nasze życie (Mieszkańcy, Oświata i wychowanie, Kultura, Sport i rekreacja, Zdrowie, Pomoc społeczna); Nasza przestrzeń (Powierzchnia i położenie, Środowisko, Zagospodarowanie przestrzenne, Rewitalizacja, Mieszkalnictwo, Mobilność miejska i transport, Bezpieczeństwo publiczne); Nasz rozwój i gospodarka (Kierunki rozwoju miasta, Aktywność gospodarcza, Współpraca międzynarodowa i krajowa, Promocja, Rynek pracy, Szkolnictwo wyższe, Innowacje i nauka); Nasz budżet i zarządzanie (Organizacja i zarządzanie Miastem, Partycypacja społeczna, Budżet i finanse Miasta). W dokumencie znajdują się również załączniki: Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta 2020+ za 2023 rok; Raport z realizacji programów sektorowych za rok 2023; Raport z realizacji programów sektorowych za rok 2023; Sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności w 2023 roku; Informacja o wykonania uchwał Rady Miasta Poznania w 2023 roku.

Prezydent Poznania zachęca do zapoznania się z dokumentem:

Zapraszam do zapoznania się z „Raportem o stanie miasta Poznania za rok 2023”, który jest podsumowaniem najważniejszych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Przedstawia też działania i przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne oraz wiele instytucji i podmiotów pozasamorządowych.

Poznań pozostaje miastem, w którym najważniejsza jest troska o potrzeby i komfort życia wszystkich mieszkanek i mieszkańców, a wśród naszych priorytetów jest dbałość o środowisko i innowacyjność.

Sprzyjają temu nie tylko liczne programy oraz inwestycje proekologiczne, rewitalizacyjne czy komunikacyjne, ale także postępująca cyfryzacja miejskich usług i troska o wszystkie grupy społeczne – zwłaszcza o seniorów, rodziny z małymi dziećmi oraz wielodzietne.

Dla Państwa wygody, kierując się dbałością o środowisko naturalne, raport oraz jego załączniki ukazują się wyłącznie w wersji cyfrowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji online na portalu Badam.

/Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania/

Jak można zapoznać się z raportem?

Wersja online do zapoznania się na stronie:

https://badam.poznan.pl/raport-o-stanie-miasta-poznania-w-2023-r/

Wersja PDF do pobrania ze strony BIP:

https://bip.poznan.pl/bip/raport-o-stanie-miasta,doc,290/raport-o-stanie-miasta-za-rok-2023,129962.htmlDo prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]